Skip to content

Inauguration of Photo Exhibition “ Nikos Kazantzakis meets El-Greco”  in Neapoli of Crete.

The Photo Exhibition of Metzakis Manolis and Efi Psilakis with title “ Nikos Kazantzakis meets El-Greco” will be in Neapoli of Crete since 11 of May 2008

CategoriesAnnouncements